Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Blog / Clwb Finyl

Clwb Flogio

Datblygiad cyfoes yw ‘Flogio’ ble mae modd i unrhyw un ffilmio blog digidol a’i uwchlwytho i nifer o ryngrwydau cymdeithasol fel bod miliynau o bobl yn gallu gwylio.

Mae’r Fenter eisoes wedi creu flogs gydag Ysgol Gymraeg Cwmbrân dros gyfnod o 12 wythnos fel sesiwn blasu am sut mae rhedeg clwb cyn sefydlu un parhaol yn Ysgol Gyfun Gwynllyw. Mae’n debyg bod Flogio yn fwy addas ar gyfer disgyblion uwchradd gan fod llawer o sgiliau sydd angen ar gyfer ffilmio a golygu a.y.y.b.

Mae’r clwb yma yn creu flogs o bob math sy’n cynnwys unrhyw syniadau sydd gan y disgyblion mewn awyrgylch cyfforddus a hollol anffurfiol. Maent hefyd wedi bod yn ffilmio a chynhyrchu fideos sy’n dociwmenteiddio unrhyw ddigwyddiadau sydd yn mynd yn eu blaen. Edrychwch ar sianel Youtube y Fenter er mwyn gwylio’r cynyrchiadau: “TiwbNi”.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd