Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Covid-19 

10/8/2020 - Diweddariad Covid-19: Rydym yn ymwybodol ein bod ni gyd yn araf bach yn symud tuag at normalrwydd. Ar hyn o bryd rydym yn parhau i gynnig ystod eang o weithgareddau ar-lein am ddim ac hefyd ambell weithgaredd awyr-agored ar gyfer plant, teuluoedd ac oedolion er mwyn iddynt ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ebostiwch post@menterbgtm.cymru

 

Gweithgareddau yn y Gymuned

 

Sesiwn Canu gyda Halibalw Miwsig Dewch i ymuno â ni yn ardd Neuadd Iago Sant ar y 18fed ar 25ain o Awst am sesiwn canu a stori gyda Halibalw. Sesiwn agored i blant rhwng 0-3 oed. Byddwn yn dilyn canllawiau pellter y Llywodraeth. Mae bwcio yn hanfodol ar gyfer y sesiwn ac i archebu le, bydd angen e-bostio post@menterbgtm.cymru

 


 

Clwb Cerdded ym Mharc Pont-y-pŵl

 

Mae ein digwyddiadau awyr-agored yn dychwelyd! Hoffech chi ymuno â'n Clwb Cerdded ym Mharc Pont-y-pŵl? Anfonwch e-bost at post@menterbgtm.cymru i gofrestru AM DDIM!

Cynhelir sesiynau ar y dyddiadau canlynol:

11 Awst
18 Awst
25 Awst

Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â Coronafeirws ac yn cadw 2m o bellter. Mae bwcio o flaen llaw yn hanfodol.

 

 

 

 

Grŵp Cymorth Rhieni

Ydych chi'n rhiant sydd yn chwilio am gymorth gyda'r iaith Gymraeg?
Ymunwch â'n Grŵp Cymorth Rhieni er mwyn derbyn cymorth ieithyddol a hefyd derbyn mynediad at weithgareddau addysgiadol Cymraeg ar gyfer blant o bob oedran am ddim. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi ymuno, cysylltwch â ni ar Facebook neu anfonwch neges e-bost, post@menterbgtm.cymru

 

 

Gweithgareddau ar-lein Menter Iaith BGTM

Mae'r Fenter nawr yn cynnig gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys Sgwrs dros Skype, cwis , celf a chrefft a llawer mwy. Mae'r poster o dan yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ar-lein.

Mae rhai o'n gweithgareddau yn digwydd dros ein tudalen Facebook sef: https://www.facebook.com/menterbgtm  

 

 

 

Gweithgareddau Wythnos Yma

 

 

Sgwrs dros Skype

Mae ein grwpiau sgwrsio yn parhau ar lein! Ymunwch â'n grŵp Skype trwy e-bostio: post@menterbgtm.cymru . Mae Josh a Delyn ar lein pob dydd o 10-12 er mwyn siarad dros Skype.

Grwp Darllen Menter BGTM

Cyfle i ymuno gydag ein grŵp darllen dros Skype. Byddwn yn darllen o 12-1yp pob dydd Mawrth. I ymuno a'r grŵp, cysylltwch gyda ni: post@menterbgtm.cymru

Gemau Gwirion Gwent 

 

Plant eisiau bach o hwyl a chwerthin? Gemau Gwirion dros Zoom am ddim. Cofrestrwch i dderbyn gwahoddiad i'r digwyddiad.

Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 - 4.15pm ymlaen pob dydd Mercher 

post@menteriaithcasnewydd.org

 

 

 

 

 

 

Sgwrs Dros Ffôn

Os rydych yn edrych i siarad bach o Gymraeg dros y ffôn, Mae Josh neu Delyn ar gael i sgwrsio. Cysylltwch gyda ni os oes diddordeb gyda chi!

 

 

Amser Stori a Chan

 

 

Cwis Facebook Live 

Pob dydd Mawrth yn fyw ar ein tudalen Facebook, mae cwis y Fenter. Bydd y cwis yn dechrau am 4yp a chroeso cynnes i bawb ymuno. 

Scrabble Cymraeg

Dewch i chwarae Scrabble Cymraeg ar lein gyda Josh pob dydd Mercher 0 2-3. I gofrestru lle neu unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Josh: joshua@menterbgtm.cymru
 

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd