Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cyngerdd Mawreddog yr Ysgolion

Mae Menter Iaith BGTM yn cynnal Cyngerdd Mawreddog i ddathlu talent plant ein hardal. Mae llawer o'n disgyblion yn gweithio'n galed ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd heb i'w teuluoedd gweld eu perfformiadau. Bydd disgyblion nifer o'n hysgolion lleol yn perfformio yn Theatr y Congress, Cwmbran, ddydd Mawrth yr 11eg o Fehefin.

Bydd dwy sesiwn - un am 10:00-12:00 y bore gyda Ysgol y Fenni ac Ysgol Bryn Onnen ac un am 12:30-2:00 y prynhawn gyda Ysgol Panteg ac Ysgol Cwmbran.

Hoffai'r Fenter wahodd teuluoedd a ffrindiau'r plant i ddod i weld y perfformiadau. Bydd y tocynnau yn £5 ar gyfer oedolion a £1 ar gyfer plant oedran ysgol. Archebwch eich tocynnau trwy ddefnyddio'r ddolen yma:

Sesiwn Bore - Ysgol y Fenni ac Ysgol Bryn Onnen

Sesiwn Prynhawn - Ysgol Panteg ac Ysgol Cwmbran

 

Beth sydd ymlaen?

Oes digwyddiad gyda’ch grŵp chi? Beth am ychwanegu eich digwyddiad i’n Calendr? Dilynwch y ddolen i’n Calendr a chliciwch y botwm ‘Add Event’. Bydd y digwyddiad yn ymddangos unwaith i un o’n swyddogion gymeradwyo’r neges.

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd