Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Covid-19 

Yn dilyn cyfarwyddyd newydd gan Lywodraeth DU a Llywodraeth Cymru o ran y Coronaferiws, ni fyddwn yn cynnal ein clybiau sgwrsio wythnosol yn Blaenau Gwent, Torfaen na Mynwy nes bydd rhybudd arall.

Yn ogystal, mae ein gig gyda Los Blancos ar 28/3/2020 ac ein digwyddiad teuluol yn Little Mill ar 20/3/2020 wedi cael eu gohirio. Bydd y Fenter yn aildrefnu'r digwyddiadau yma mewn ychydig o fisoedd.

Mae Menter Blaenau Gwent, Torfaen a mynwy yn cymryd y camau hyn er mwyn iechyd a lles y cyhoedd, ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Cofiwch, rydym yn bwriadu cynnal mwy o weithgareddau ar-lein. Mae Menter Iaith BGTM eisioes wedi cychwyn grŵp Skype a fydd yn rhoi cyfle i chi sgwrsio gydag un o'n swyddogion dros y we. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp, e-bostiwch post@menterbgtm.cymru.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd