Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Covid-19 

Yn dilyn cyfarwyddyd newydd gan Lywodraeth DU a Llywodraeth Cymru o ran y Coronaferiws, ni fyddwn yn cynnal ein clybiau sgwrsio wythnosol yn Blaenau Gwent, Torfaen na Mynwy nes bydd rhybudd arall.

Yn ogystal, mae ein gig gyda Los Blancos ar 28/3/2020 ac ein digwyddiad teuluol yn Little Mill ar 20/3/2020 wedi cael eu gohirio. Bydd y Fenter yn aildrefnu'r digwyddiadau yma mewn ychydig o fisoedd.

Mae Menter Blaenau Gwent, Torfaen a mynwy yn cymryd y camau hyn er mwyn iechyd a lles y cyhoedd, ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Cofiwch, rydym yn bwriadu cynnal mwy o weithgareddau ar-lein. Mae Menter Iaith BGTM eisioes wedi cychwyn grŵp Skype a fydd yn rhoi cyfle i chi sgwrsio gydag un o'n swyddogion dros y we. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp, e-bostiwch post@menterbgtm.cymru.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

 

Ras 123 

Mae Ras 123 Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol. Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch yma, dilynwch y ddolen yma: http://www.mentrauiaith.cymru/newyddion/ras-rithiol-o-gwmpas-cymru-i-godi-arian-i-iechyd-cymunedol/ 

 

 

Gweithgareddau ar-lein

Mae'r Fenter nawr yn cynnig gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys Sgwrs dros Skype, cwis , celf a chrefft a llawer mwy. Mae'r poster o dan yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ar-lein.

Mae rhai o'n gweithgareddau yn digwydd dros ein tudalen Facebook sef: https://www.facebook.com/menterbgtm  

 

 

 

Gweithgareddau Wythnos Yma

 

 

Sgwrs dros Skype

Mae ein grwpiau sgwrsio yn parhau ar lein! Ymunwch â'n grŵp Skype trwy e-bostio: post@menterbgtm.cymru . Mae Josh a Delyn ar lein pob dydd o 10-12 er mwyn siarad dros Skype.

Grwp Darllen Menter BGTM

Cyfle i ymuno gydag ein grŵp darllen dros Skype. Byddwn yn darllen o 12-1yp pob dydd Mawrth. I ymuno a'r grŵp, cysylltwch gyda ni: post@menterbgtm.cymru

Amser Celf gyda Jo

Ydych chi'n hoffi crefft? Ymunwch â Jo rhwng 10am ac 11am ddydd Gwener, 3 Gorffennaf ar gyfer sesiwn grefft ar Skype!
Bydd Jo yn creu Mandalas. Addas i bawb, o blant bach i'r henoed.
Os hoffech ymuno mewn, bydd angen yr adnoddau canlynol:
• Plât Papur
• Ffeltiau/crayonau
Gofynnwn i bawb anfon y llun nol i’r Fenter. Fe allen ni greu oriel sy'n cynnwys gwaith y grŵp.
E-bostiwch post@menterbgtm.cymru er mwyn ymuno â'r grwp Skype!

 

 

 

Gemau Gwirion Gwent 

 

Plant eisiau bach o hwyl a chwerthin? Gemau Gwirion dros Zoom am ddim. Cofrestrwch i dderbyn gwahoddiad i'r digwyddiad.

Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 - 4.15pm ymlaen pob dydd Mercher 

post@menteriaithcasnewydd.org

 

 

 

 

 

 

Sgwrs Dros Ffôn

Os rydych yn edrych i siarad bach o Gymraeg dros y ffôn, Mae Josh neu Delyn ar gael i sgwrsio. Cysylltwch gyda ni os oes diddordeb gyda chi!

 

 

Amser Stori a Chan

 

 

Cwis Facebook Live 

Pob dydd Mawrth yn fyw ar ein tudalen Facebook, mae cwis y Fenter. Bydd y cwis yn dechrau am 4yp a chroeso cynnes i bawb ymuno. 

Scrabble Cymraeg

Dewch i chwarae Scrabble Cymraeg ar lein gyda Josh pob dydd Mercher 0 2-3. I gofrestru lle neu unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Josh: joshua@menterbgtm.cymru
 

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd