Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cyfansoddiad

Sefydliad Elusennol Corfforedig yw Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy, rhif cofrestru elusen 1181104

Mae’r Fenter yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, ac mae’r gwaith o reoli, rhedeg a rhaglennu'r sefydliad o ddydd i ddydd yn nwylo’r Prif Swyddog a'r tîm bach o staff ymroddedig. Mae strwythur a gweithrediad y Bwrdd yn cael ei ddiffinio gan gyfansoddiad llywodraethol y sefydliad. Mae hwn yn diffinio sut y penodir y Bwrdd; y rheolau y mae'n rhaid iddo gynnal ei gyfarfodydd oddi tanynt; a sut y mae'n rhaid i'r sefydliad gyflawni ei fusnes gan sicrhau ei fod yn dangos bod ei rhaglen o weithgareddau yn bodloni ein hamcanion elusennol ac yn dangos bod y gwaith o fudd i'r cyhoedd.

Cyfansoddiad - cliciwch yma

Datganiad Cenhadaeth - cliciwch yma

Cyfarfod Blynyddol 29/11/18 - cliciwch yma

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd