Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cymdeithasau

  • Bronwen Lewis

Mae’r Fenter yn cynnal noswaith o adloniant misol gyda Chymdeithas Cas-gwent ac yn cwrdd fel arfer yn y Woodfield Arms, Bridge Street, Cas-gwent. Cynhelir darlithoedd, cwisiau, clwb darllen a gig blynyddol. Mae manylion pellach am y digwyddiadau ar LOCALENDAR, gwefan y Gymdeithas neu ar eu tudalen Facebook

 

 

 

Mae Cymdeithas Gymraeg Torfaen yn cwrdd yn achlysurol ar gyfer gweithgareddau neu ddigwyddiadau arbennig gan gynnwys clybiau cinio a theithiau cerdded. Bydd manylion unrhyw ddigwyddiadau yn ymddangos yma neu ar ein calendr.

Mae nifer o grwpiau a chymdeithasau annibynnol yn yr ardal sy’n cwrdd yn rheolaidd ac yn trefnu digwyddiadau arbennig. Mae manylion pellach amdanynt ar dudalen PARTNERIAID.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd