Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cymdeithasau

Cymdeithas Cas-gwent - Mehefin 12fed - Noson yng nghwmni Alex Lovell

 

Mae Alex Lovell yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cwblhaodd Alex radd BA yn y Gymraeg fel siaradwr Cymraeg ail iaith cyn astudio am ei ddoethuriaeth (PhD). Pwnc ei draethawd doethurol yw sut i gyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith mewn ardaloedd cymharol ddi-gymraeg yng Nghymru. Bydd Alex yn trafod ei waith gyda’r Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – prosiect syn casglu samplau o’r Gymraeg fel y mae hi’n cael ei defnyddio yn y Gymru Fodern.

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 7:30 pm ar y 12fed o Fehefin yn y Woodfield Arms, Stryd y Bont, Cas-gwent.

 

 

  • Bronwen Lewis

Mae’r Fenter yn cynnal noswaith o adloniant misol gyda Chymdeithas Cas-gwent ac yn cwrdd fel arfer yn y Woodfield Arms, Bridge Street, Cas-gwent. Cynhelir darlithoedd, cwisiau, clwb darllen a gig blynyddol. Mae manylion pellach am y digwyddiadau ar LOCALENDAR, gwefan y Gymdeithas neu ar eu tudalen Facebook

 

 

 

Mae Cymdeithas Gymraeg Torfaen yn cwrdd yn achlysurol ar gyfer gweithgareddau neu ddigwyddiadau arbennig gan gynnwys clybiau cinio a theithiau cerdded. Bydd manylion unrhyw ddigwyddiadau yn ymddangos yma neu ar ein calendr.

Mae nifer o grwpiau a chymdeithasau annibynnol yn yr ardal sy’n cwrdd yn rheolaidd ac yn trefnu digwyddiadau arbennig. Mae manylion pellach amdanynt ar dudalen PARTNERIAID.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd