Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cymuned

  • Bore Coffi Trefynwy
  • Bore Coffi Pontypwl

Mae Menter BGTM yn cynnal 5 Clwb Coffi a Sgwrsio wythnosol. Mae rhain yn llefydd gwych i gwrdd â ffrindiau newydd ac i ymarfer eich Cymraeg.

 

Dydd Llun

Estero Lounge Trefynwy 10:00-11:30

 

Dydd Mawrth

Neuadd Iago Sant Pontypwl 10:30-11:30

 

Dydd Mercher

Parc Bryn Bach Tredegar 10:00-11:30

 

Dydd Iau

Caffi Get Together’s Y Fenni 1:30-2:30

 

Dydd Gwener

Siop Gymraeg Cas-gwent DECHRAU YN FUAN

  • Clwb Brecwast y Fenni
  • Clwb Brecwast Casgwent

Mae'r Fenter yn cynnal tri chlwb brecwast yn yr ardal. Mae'n rhoi cyfle i bobl mwynhau brecwast hamddenol a dod i nabod ei gilydd yn well.

 

Clwb Brecwast Glyn Ebwy

Mae'r Clwb yn cwrdd pob dydd Llun rhwng 10:00 a 11:00 yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (Ebbw Vale Institute)

 

Clwb Brecwast y Fenni

Mae'r Clwb yn cwrdd ar bedwerydd dydd Sadwrn pob mis yn y Trading Post rhwng 9:00 a 10:30. Gwelwch ein Calendr i wirio'r dyddiadau.

 

Clwb Brecwast Cas-gwent

Mae Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd ar bedwerydd dydd Sadwrn pob mis yn y Lime Tree, Cas-gwent rhwng 10:30-11:30

Mae'r Fenter yn trefnu gigs, tripiau, digwyddiadau cymdeithasol a nosweithiau comedi yn rheolaidd. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau achlysurol yn ymddangos isod. Cysylltwch â'r Fenter i archebu tocynnau neu le ar gyfer y digwyddiadau yma.

 

Taith i Ddistyllfa Penderyn a Garwnant

Mae Menter BGTM yn cynnal taith i Ddistyllfa Penderyn a choedwig Garwnant ar yr 24ain o Fehefin. Bydd y bws yn casglu teithwyr yng Nghasnewydd, Pont-y-pŵl, Y Fenni a Glyn Ebwy. Byddwn yn ymweld â choedwig Garwnant ger Merthyr yn gyntaf. Bydd cyfle i fwynhau taith gerdded fer o amgylch y goedwig (llwybr cerfluniau/sculpture trail) neu gallwch fwynhau paned a chinio yn y caffi. Byddwn yn teithio i’r distyllfa erbyn 12:45 i fwynhau taith tywys (yn y Gymraeg). Bydd cyfle i yfed sampl o’r whisgi ac i ymweld â’r siop.

Bydd y bws yn gadael Casnewydd am 9:30 ac yn dychwelyd erbyn tua 4:00.

Pris y daith bydd £12 y pen. Mae’n rhaid prynu tocyn o flaen llaw er mwyn sicrhau lle (dilynwch y ddolen isod):

Tocyn Penderyn

 

Taith i Wyl Fach y Fro

Mae Menter BGTM yn trefnu taith i Ŵyl Fach y Fro yn Ynys y Barri dydd Sadwrn 15fed o Fehefin. Dewch i fwynhau diwrnod ar lan y môr a llwyth o adloniant Cymraeg. Bydd y bws yn gadael y Fenni (Stryd Tudur) am 9:30 ac yn casglu ym maes parcio Canolfan Hamdden Pont-y-pŵl a Chasnewydd (Heol Malpas). Bydd y bws yn gadael y Barri rhwng 4:00 a 4:30. Mae tocynnau plant (£2:50) a tocynnau oedolion (£5:00) ar gael ond rhaid prynu tocyn o flaen llaw (dolen isod). Rhaid i bob plentyn dod yng nghwmni oedolyn.

Tocyn Gwyl Fach y Fro

  • Noson Gomedi Elis James
  • Fight Lions yn yr EVI
  • Distyllfa Penderyn
  • Gwyl Fach y Fro

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd