Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cymuned

  • Bore Coffi Trefynwy
  • Bore Coffi Pontypwl

Mae Menter BGTM yn cynnal 4 Clwb Coffi a Sgwrsio wythnosol. Mae rhain yn llefydd gwych i gwrdd â ffrindiau newydd ac i ymarfer eich Cymraeg.

 

Dydd Llun

Estero Lounge Trefynwy 10:00-11:30

 

 

Dydd Mawrth

Neuadd Iago Sant Pontypwl 10:30-11:30

Dydd Mercher

Parc Bryn Bach Tredegar 10:00-11:30

 

 Tŷ Croeso Cas-gwent 10:00-11:00

Dydd Iau

Caffi Trading Post Y Fenni 1:30-2:30

 

  • Clwb Brecwast y Fenni
  • Clwb Brecwast Casgwent

Mae'r Fenter yn cynnal tri chlwb brecwast yn yr ardal. Mae'n rhoi cyfle i bobl mwynhau brecwast hamddenol a dod i nabod ei gilydd yn well.

 

Clwb Brecwast Glyn Ebwy

Mae'r Clwb yn cwrdd pob dydd Llun rhwng 10:00 a 11:00 yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (Ebbw Vale Institute)

 

Clwb Brecwast y Fenni

Mae'r Clwb yn cwrdd ar bedwerydd dydd Sadwrn pob mis yn y Trading Post rhwng 9:00 a 10:30. Gwelwch ein Calendr i wirio'r dyddiadau.

Clwb Brecwast Cas-gwent

Mae Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd ar bedwerydd dydd Sadwrn pob mis yn y Lime Tree, Cas-gwent rhwng 10:30-11:30

 

Mae'r Fenter yn trefnu gigs, tripiau, digwyddiadau cymdeithasol a nosweithiau comedi yn rheolaidd. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau achlysurol yn ymddangos isod. Cysylltwch â'r Fenter i archebu tocynnau neu le ar gyfer y digwyddiadau yma.

Taith i'r Bathdy Brenhinol -Dydd Iau 30/1/2020

Ymunwch â ni ar ein taith i'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, diwedd mis yma. Fel rhan o'r daith, mi fydd yna daith 45 munud trwy gyfrwng y Gymraeg am hanes y Bathdy Brenhinol a sut mae'r Bathdy yn creu ceiniogau. Bydd siawns ar ôl y daith i fynd o gwmpas arddangosfa'r Bathdy Brenhinol.

Mae'r daith yn £10 ac yn cynnwys mynediad i'r Bathdy Brenhinol a lle ar y bws. Os hoffech chi ddod ar y trip, cysylltwch â ni: post@menterbgtm.cymru neu 01495 755861

Manylion ar y poster isod.

 

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd