Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Ein Clybiau Carco

Er gwybodaeth:

Oherwydd y sefyllfa Covid-19, bu’n rhaid i'r ysgolion cau tan y dyfodol rhagweladwy. O ganlyniad bydd ein Clybiau Carco ar gau bellach. Cyn gynted ag y bod yr ysgolion yn ailagor byddwn mewn cysylltiad trwy e-bost at ein haelodau ac yn ail-agor y Clybiau Carco. Cadwch yn ddiogel.

 

 

 

CLWB CARCO YSGOL GYNRADD GYMRAEG BRYN ONNEN

AELODAU STAFF

REBECCA WILLIAMS

JEN GEORGE

SHELBY LONG


Mae Clwb Carco Bryn Onnen yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol.

Rhaid cofrestru pob plentyn sy’n mynychu’r clwb cyn dechrau.

Manylion y Clwb

Amser: 3.30-5.25yp yn ystod tymor ysgol

Dyddiau: Dydd Llun – Dydd Gwener

Prȋs: £5.00 bob sesiwn. (Rhaid talu ymlaen llaw trwy BACS)

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â: jo@menterbgtm.cymru

Neu ffoniwch: 01495 755861


CLWB CARCO YSGOL Y FENNI

AELODAU STAFF

 

Chwith i dde - Cerys Allan, Rhianedd Noonan, Ffion Phillips-Young

Aimee Dobbins

Mae Clwb Carco’r Fenni yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol.

Rhaid cofrestru pob plentyn sy’n mynychu’r clwb cyn dechrau.

Manylion y Clwb

Amser: 3.10-5.05yp yn ystod tymor ysgol

Dyddiau: Dydd Llun – Dydd Iau

Prȋs: £5.00 bob sesiwn. (Rhaid talu ymlaen llaw trwy BACS)

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â: jo@menterbgtm.cymru

Neu ffoniwch: 01495 755861

 

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd