Menter Iath Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Gigs a digwyddiadau

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi trefnu sesiynau gyda Mellt, Papur Wal, I Fight Lions, HMS Morris, Bronwen Lewis, Mr Phormula, Jamie Bevan, Danielle Lewis, Rhisiart Arwel a'r Hwntws. Mae pob math o gerddoriaeth yn cael cyfle/llwyfan yn nigwyddiadau'r Fenter felly bydd rhywbeth at ddant pawb.

Yn ogystal â'r gigs mae'r Fenter yn trefnu nosweithiau sy'n caniatáu unrhywun i gymryd rhan yn y broses o greu cerddoriaeth. Mae sesiynau jamio ym Mhontypwl ac yn Nhredegar.

18:00 pob nos Fercher

Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury, Pontypwl, NP4 6JT.

Mae’r Clwb Jamz yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant yn wythnosol ac yn agored i bawb dros 16 mlwydd oed. Ar hyn o’r bryd rydym yn cael aelodau rhwng 22-60 sydd yn dod o amryw o lefydd, yn cynnwys Hwngari! Mae croeso i unrhyw un dod ag offeryn i ymuno mewn a’r gerddoriaeth, canu neu fwynhau’r awyrgylch yn unig. Rydym yn chwarae amryw o gerddoriaeth wahanol ac mae pawb yn agored i drio pethau newydd, wreiddiol a traddodiadol neu gael jam.

Noson Gerddoriaeth

Bu’r Fenter yn cynnal Noson Gerddoriaeth fisol yng Nghaffi Seren, Tredegar, yn 2018.

Yn anffodus mae’n rhaid i’r sesiwn symud ac mae’r criw yn chwilio am leoliad newydd. Bydd y noson yn ail-ddechrau yn y dyfodol agos. Mae’r noson yn gyfle i chwarae yn anffurfiol ac mae’n agored i unrhyw un sydd eisiau perfformio, jamio, neu wrando ac ymlacio. Mae’r sesiwn fel arfer yn rhedeg o 6-8yp.

Gweithdy Cerddoriaeth Llyfrgell Blaina

The Institute a’r Llyfrgell, Blaina NP13 3BN

Mae gweithdy cerddoriaeth yn rhedeg yn llyfrgell leol Blaina yn fisol (mae’r dyddiad yn newid rhyw faint yn dibynnu ar ddigwyddiadau arall ayyb). Unwaith eto mae’r awyrgylch yn un groesawgar i bawb, does dim strwythur ac mae’r sesiwn yn agored. Mae cyfle i bobl chwarae ac ymarfer, trio offerynnau newydd neu ymuno gyda’r canu yn Gymraeg gyda’r grŵp. Gwelwch wefan neu dudalen Facebook y Fenter ar gyfer manylion y gweithdai sydd ar y gweill.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

  • Gweithdy y Blaenau

Mae’r Fenter yn cynnig nifer o weithgareddau cerddorol o fewn yr ysgolion lleol. Ceir gwersi Ukelele gyda chyfle i ddisgyblion ysgrifennu caneuon Cymraeg eu hunain. Mae’r sesiwn yma yn symud o amgylch yr ysgolion lleol ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion o bob ysgol cael tro.

Ceir gweithdai didjeridŵ, gitâr a drymio Affricanaidd hefyd sy’n rhoi cyfle i’r plant drio’r offerynnau, a dysgu am draddodiadau a diwylliannau gwahanol megis yr Aborigines a’r Maoris. Mae’r offerynnau trawiad a’r cylch drymio yn dysgu llawer i wersi i’r disgyblion ac mae’r plant yn dysgu amynedd wrth wrando ar y tiwtor, rhythmau newydd a rhythmau eu cyd ddisgyblion hefyd.

Mae’r Fenter yn cydnabod pwysigrwydd plant yn derbyn cyfleoedd cerddorol pan eu bod nhw’n ifanc syn rhoi’r cyfle hefyd iddyn nhw gael defnyddio’u hegni ac yn gofyn iddyn nhw ganolbwyntio ar dasg, hefyd.

Gall un profiad positif yr oedran yma bod yn ddigon i ddylanwadu nhw am byth a’i hannog i chwarae a/neu fwynhau cerddoriaeth am weddill eu bywydau.

  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol
  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol
  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol
  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol
  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol
  • Sesiynau Cerddoriaeth Ysgolion Cynradd Lleol

Wrth weithio ar y cyd gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw, mae’r Fenter yn cynnig dwy awr yr wythnos o amser jamio i’w disgyblion. Mae modd i’r disgyblion dod i’r adran cerddoriaeth yn ystod amser cinio Dydd Mercher a Dydd Mawrth i gymryd rhan, trio offerynnau newydd a jamio gyda’i ffrindiau. Y gobaith yw sefydlu cystadleuaeth “Battle of the Bands” erbyn diwedd y flwyddyn gyda chymysg o staff, athrawon a disgyblion yn cymryd rhan.

  • HMS Morris yn Ysgol Gwynllyw

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd