Menter Iath Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Gwirfoddoli

Mae disgwyl bellach i’r Mentrau Iaith gyflawni PQASSO er mwyn cydymffurfio ag anghenion sefyldiadau trydydd sector I gael polisiau llywodraethu a gweithdrefnau cadarna a chryf mewn lle.lace. Mae’r Fenter wedi gwneud cais i newid ei statws i fod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol. Fe fydd strwythur llywodraethu Newydd yn sefydlu tri ymddiriedolwr yn llywio’r Fenter ac yn cefnogi’r Prif Swyddog wrth wneud y penderfyniadau mawr. I gynorthwyo ac atgyfnerthu’r hyn mae’r Fenter yn ei wneud o ran gweithgareddau a digwyddiadau, fe fyddwn yn edrych am wirfoddolwyr I fod yn rhan o is-bwyllgor I gefnogi a chynghori’r Fenter mewn pob agwedd o’I gwaith.

Rydym yn awyddus iawn i ddenu trawsdoriad o gynrychiolwyr o’n cymunedau i fod yn rhan o’r prosiect newydd a chyffrous hwn. Gallwch ddarganfod mwy am sut mae dod yn rhan - cliciwch yma

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd