Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Gwybodaeth am addysg Gymraeg

Mae ardal Menter BGTM yn cynnwys tri Awdurdod Lleol ac mae pob un yn darparu addysg Cyfrwng Cymraeg.

Blaenau Gwent

Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Helyg, Y Blaenau - cliciwch yma

Llyfryn Addysg Gymraeg Blaenau Gwent - cliciwch yma

 

Torfaen

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn Onnen, Y Farteg - cliciwch yma

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmbran - cliciwch yma

Ysgol Gynradd Gymraeg Panteg, Griffithstown - cliciwch yma

Gwefan Addysg Cyngor Torfaen - cliciwch yma

 

Sir Fynwy

Ysgol Gynradd Gymraeg y Fenni - cliciwch yma

Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ffin, Cil-y-Coed - cliciwch yma

Llyfryn Addysg Gymraeg Sir Fynwy - cliciwch yma

Tudalen Addysg Gymraeg Cyngor Sir Fynwy - cliciwch yma

Mae dewis Addysg Cyfrwng Cymraeg i’ch plant yn opsiwn gwych sy’n sicrhau bydd ganddyn nhw sgiliau ieithyddol sy’n gynyddol werthfawr yn economi Cymru. Byddant hefyd yn derbyn cyfle i fwynhau cyfoeth y diwylliant Cymraeg yn ei agweddau hen a modern. Mae yna nifer o fudiadau a gwefannau sy’n medru ateb cwestiynau rhieni.

 

Rhag (Rhieni dros Addysg Gymraeg) - cliciwch yma

Cymraeg Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Mae gwefan y llywodraeth yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â phob agwedd o ddysgu a defnyddio’r Gymraeg gan gynnwys dudalen ar ddewis addysg Gymraeg i’ch plant.

Mae Mudiad Meithrin a Chymraeg i Blant (CiB) yn darparu addysg cyn ysgol i blant ar draws Cymru. Mae nifer o Feithrinfeydd yn yr ardal, clybiau Ti a Fi (grwpiau chwarae i fabanod) ac mae Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau Stori a Chan, Tylino babanod (baby massage) a Ioga babanod ar draws yr ardal.

 

Mudiad Meithrin - cliciwch yma

Cylchoedd Ti a Fi - cliciwch yma

Cymraeg i Blant - cliciwch yma

Facebook Mudiad Meithrin y De Ddwyrain - cliciwch yma

Cymraeg i Blant Mynwy - cliciwch yma

Cymraeg i Blant Torfaen - cliciwch yma

Cymraeg i Blant Blaenau Gwent - cliciwch yma

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd