Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Newyddion Diweddaraf

Croeso i wefan newydd Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod prysur i’r Fenter gyda newidiadau helaeth i’n statws a’n gweithdrefnau. Mae’r Fenter nawr yn elusen gofrestredig ac wedi mabwysiadu cyfundrefn llywodraethu newydd. Mae hyn yn rhan o weithio tuag at safonau PQASSO er mwyn sicrhau bod y Fenter yn barod i wynebu’r heriau o weithio mewn modd modern a thryloyw. Mae’r Fenter hefyd wedi symud swyddfeydd o Ganolfan Iago Sant ym Mhontypŵl i Ystâd Busnes Parc Mamhilad. Mae cyfleusterau gwych yma ac mae potensial enfawr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan fusnesau lleol.

Mae tîm y Fenter yn y broses o drefnu digwyddiadau cyffrous ar gyfer 2019 felly cofiwch i ymweld â’r wefan a’n calendr er mwyn darganfod beth sy’n digwydd.


  • Mamhilad Park Folly

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd