Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Newyddion Diweddaraf

Croeso i wefan newydd Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod prysur i’r Fenter gyda newidiadau helaeth i’n statws a’n gweithdrefnau. Mae’r Fenter nawr yn elusen gofrestredig ac wedi mabwysiadu cyfundrefn llywodraethu newydd. Mae hyn yn rhan o weithio tuag at safonau PQASSO er mwyn sicrhau bod y Fenter yn barod i wynebu’r heriau o weithio mewn modd modern a thryloyw. Mae’r Fenter hefyd wedi symud swyddfeydd o Ganolfan Iago Sant ym Mhontypŵl i Ystâd Busnes Parc Mamhilad. Mae cyfleusterau gwych yma ac mae potensial enfawr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan fusnesau lleol.

Mae tîm y Fenter yn y broses o drefnu digwyddiadau cyffrous ar gyfer 2020 felly cofiwch i ymweld â’r wefan a’n calendr er mwyn darganfod beth sy’n digwydd.

 

Gweithgareddau ar-lein

Mae'r Fenter nawr yn cynnal nifer o weithgareddau/grwpiau ar-lein. Mae'r posteri o dan y neges hon yn cynnwys mwy o wybodaeth am y pethau gwahanol rydym yn ei gynnig.

Grŵp Cymorth Rhieni

Ydych chi'n rhiant sydd yn chwilio am gymorth gyda'r iaith Gymraeg?
Ymunwch â'n Grŵp Cymorth Rhieni er mwyn derbyn cymorth ieithyddol a hefyd derbyn mynediad at weithgareddau addysgiadol Cymraeg ar gyfer blant o bob oedran am ddim. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi ymuno, cysylltwch â ni ar Facebook neu anfonwch neges e-bost, post@menterbgtm.cymru

 

Gweithgareddau i Blant ar-lein

AMSER CHWARAE 

Ffitrwydd gydag Elin Wyn

 

 

Grŵp Skype 

Dyma rhai o'r grwpiau rydym yn cynnig dros Skype. I ymuno a grŵp, e-bostiwch post@menterbgtm.cymru 

Gweithgareddau Facebook

Mae yna rhai gweithgareddau yn digwydd dros ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/menterbgtm/

Sgwrs Dros Ffôn

Os rydych yn edrych i siarad bach o Gymraeg dros y ffôn, bydd un o swyddogion y Fenter ar gael i sgwrsio. Cysylltwch gyda ni os oes diddordeb gyda chi!


  • Mamhilad Park Folly

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd