Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Pwrpas

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Yn ymarferol sefydlwyd y Mentrau Iaith i drefnu pob math o ddigwyddiadau i bobl o bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol gael mwynhau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys rhieni, teuluoedd, plant a phobl ifanc, oedolion a dysgwyr. Bydd y Mentrau yn cynnig digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Arienir y Mentrau gan gyllid Llywodraeth Cymru.

Mae Menter BGTM yn gweithio yn y gymuned leol mewn llawer o ffyrdd I greu cyfleoedd I bobl ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hwn yn cynnwys:

  • Ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • Ysgolion cyfrwng Saesneg yr ardal - yn unol a Strategaeth 2050 y Llywodraeth
  • Dysgwyr o bob oedran boed yn ddysgwyr cyfredol Cymraeg i Oedolionyn neu bobl sydd wedi gorffen eu cyrsiau ac eisiau byw a bod yn y Gymraeg
  • Cymry Cymraeg sydd wedi ymgartefu yma neu sydd wedi eu magu yn y tair sir

Mae gweithio gyda’n partneriaid lleol hefyd yn bwysig i sicrhau parhad a datblygiad y Gymraeg yn lleol

  • MIC
  • Llywodraeth
  • Cymraeg i Oedolion

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd