Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Staff

Rydyn ni’n staff bychan yn gweithio allan o swyddfa’r Fenter ym Mhontypŵl ond yn treulio llawer o’n hamser o amgylch y dalgylch helaeth.

 

Aelodau Staff 

Thomas Hughes - Prif Swyddog

Sioned Davies - Swyddog Datblygu Cymunedol Blaenau Gwent a Thorfaen 

Marged Elin Roberts- Swyddog Datblygu Cymunedol Sir Fynwy 

Jo Price - Swyddog Cefnogi

Rydym hefyd yn ariannu staff ein dau Glwb Carco – un yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn Onnen, y Farteg a’r llall yn Ysgol Gynradd Gymraeg y Fenni

  • Becky Williams
  • Jen George
  • Cerys Allan
  • Ffion Williams Young

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd