Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Staff

Rydyn ni’n staff bychan yn gweithio allan o swyddfa’r Fenter ym Mhontypŵl ond yn treulio llawer o’n hamser o amgylch y dalgylch helaeth.

 

Aelodau Staff 

Sioned Davies - Prif Swyddog

Lewis Barber - Swyddog Datblygu Cymunedol Blaenau Gwent a Thorfaen 

Jo Price - Swyddog Gweinyddol a maes Sir Fynwy 

Glesni Thomas - Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd