Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Swyddi

2 x Swyddog Datblygu Cymunedol

 

DISGRIFIAD

X 2 Swyddog Datblygu Cymunedol
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Ydych chi’n frwdfrydig? Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg?

Mae Sefydliad Corfforedig Elusennol Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am ddau berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes yn ardaloedd y Fenter.

 

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy

Cyflog: £22,600

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Amser Cau: 12:00:00

 

LLEOLIAD

Ty Mamhilad, Ystad Parc MamhiladPontypwl, Torfaen, Cymru NP15 1GZ

 

CEFNDIR


Nod y Mentrau Iaith ydy hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991,ac erbyn hyn mae 22 Menter Iaith yn gwasanaethu pob rhan o Gymru. Wedi tyfu o awydd a dyheadau pobl leol y mae’r Mentrau Iaith, er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn eu cymunedau. Mae’r Mentrau Iaith yn un o bartneriaid allweddol Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu ar lawr gwlad i wireddu amcanion Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg – sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae pob Menter Iaith yn gweithredu mewn ffordd unigryw yn ddibynnol ar anghenion lleol.

 

GWYBODAETH GYSWLLT

Enw Cyswllt: Mary Scourfield

Ffôn: 01495755861

E-bost: mary@mentergtm.cymru


Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

 

 

Ymddiriedolwyr

Mae'r Fenter yn edrych am ddau Ymddiriedolwr newydd
https://www.recruit3.org.uk/job/trustees-2350.htm…

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd