Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Teuluoedd a Phlant

Mae Menter BGTM yn trefnu digwyddiadau i deuluoedd a phlant yn rheolaidd (naill ai'n annibynnol neu ar y cyd â mudiadau ac ysgolion lleol). Mae’r digwyddiadau yn cynnwys diwrnodau Hwyl i’r Teulu, Clybiau Gemau, teithiau achlysurol a gwyliau arbennig megis Miri Mynwy. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau yn ymddangos isod.

 

Clwb Lego Y Fenni

Pob dydd Mawrth yn Ysgol y Fenni 3:30 - 4:30. Disgyblion yn unig.

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw)

Clwb Cinio (amser cinio Dydd Iau)

 

Ysgol Gynradd Bro Helyg

Clwb Cinio (Dydd Gwener)

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd