Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Teuluoedd a Phlant

Mae Menter BGTM yn trefnu digwyddiadau i deuluoedd a phlant yn rheolaidd (naill ai'n annibynnol neu ar y cyd â mudiadau ac ysgolion lleol). Mae’r digwyddiadau yn cynnwys diwrnodau Hwyl i’r Teulu, Clybiau Gemau, teithiau achlysurol a gwyliau arbennig megis Miri Mynwy. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau yn ymddangos isod.

Clwb Gemau Fideo a Lego Y Fenni

Pob dydd Mawrth yn Ysgol y Fenni 3:15 - 4:30. Disgyblion yn unig.

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Clwb Jamio (ysgol uchaf Dydd Mercher, ysgol isaf Dydd Iau)
Clwb Flogio (amser cinio Dydd Iau)

 

Ysgol Gynradd Bro Helyg

Clwb Cinio (Dydd Gwener)

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd