Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Teuluoedd a Phlant

Mae Menter BGTM yn trefnu digwyddiadau i deuluoedd a phlant yn rheolaidd (naill ai'n annibynnol neu ar y cyd â mudiadau ac ysgolion lleol). Mae’r digwyddiadau yn cynnwys diwrnodau Hwyl i’r Teulu, Clybiau Gemau, teithiau achlysurol a gwyliau arbennig megis Miri Mynwy. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau yn ymddangos isod.

Cyngerdd Mawreddog yr Ysgolion

Mae Menter Iaith BGTM yn cynnal Cyngerdd Mawreddog i ddathlu talent plant ein hardal. Mae llawer o'n disgyblion yn gweithio'n galed ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd heb i'w teuluoedd gweld eu perfformiadau. Bydd disgyblion nifer o'n hysgolion lleol yn perfformio yn Theatr y Congress, Cwmbran, ddydd Llun yr 22ain o Fehefin 2020. Ceir mwy o fanylion ar ein tudalen Cartref

 

Clwb Lego Y Fenni

Pob dydd Mawrth yn Ysgol y Fenni 3:30 - 4:30. Disgyblion yn unig.

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw)

Clwb Cinio (amser cinio Dydd Iau)

 

Ysgol Gynradd Bro Helyg

Clwb Cinio (Dydd Gwener)

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd