Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Teuluoedd a Phlant

Mae Menter BGTM yn trefnu digwyddiadau i deuluoedd a phlant yn rheolaidd (naill ai'n annibynnol neu ar y cyd â mudiadau ac ysgolion lleol). Mae’r digwyddiadau yn cynnwys diwrnodau Hwyl i’r Teulu, Clybiau Gemau, teithiau achlysurol a gwyliau arbennig megis Miri Mynwy. Bydd rhestr gyfredol o ddigwyddiadau yn ymddangos isod.

Cyngerdd Mawreddog yr Ysgolion

Mae Menter Iaith BGTM yn cynnal Cyngerdd Mawreddog i ddathlu talent plant ein hardal. Mae llawer o'n disgyblion yn gweithio'n galed ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd heb i'w teuluoedd gweld eu perfformiadau. Bydd disgyblion nifer o'n hysgolion lleol yn perfformio yn Theatr y Congress, Cwmbran, ddydd Mawrth yr 11eg o Fehefin. Ceir mwy o fanylion ar ein tudalen Cartref

 

Taith i Wyl Fach y Fro

Mae Menter BGTM yn trefnu taith i Ŵyl Fach y Fro yn Ynys y Barri dydd Sadwrn 15fed o Fehefin. Dewch i fwynhau diwrnod ar lan y môr a llwyth o adloniant Cymraeg. Bydd y bws yn gadael y Fenni (Stryd Tudur) am 9:30 ac yn casglu ym maes parcio Canolfan Hamdden Pont-y-pŵl a Chasnewydd (Heol Malpas). Bydd y bws yn gadael y Barri rhwng 4:00 a 4:30. Mae tocynnau plant (£2:50) a tocynnau oedolion (£5:00) ar gael ond rhaid prynu tocyn o flaen llaw (dolen isod). Rhaid i bob plentyn dod yng nghwmni oedolyn.

Tocynnau Taith Gwyl Fach y Fro

  • Gwyl Fach y Fro

Clwb Gemau Fideo a Lego Y Fenni

Pob dydd Mawrth yn Ysgol y Fenni 3:15 - 4:30. Disgyblion yn unig.

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Clwb Jamio (ysgol uchaf Dydd Mercher, ysgol isaf Dydd Iau)
Clwb Flogio (amser cinio Dydd Iau)

 

Ysgol Gynradd Bro Helyg

Clwb Cinio (Dydd Gwener)

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd