Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  • Parti Bryn Onnen / Ysgol Bryn Onnen After School Club
  • Clwb Carco Y Fenni / Ysgol Bryn Onnen After School Club
  • Clwb Carco Y Fenni / Ysgol y Fenni After School Club

Mae’r Fenter wedi datblygu cysylltiadau agos gydag Ysgolion Cynradd Cymraeg ein hardal. Mae’r Fenter yn cynnal dau Glwb Carco (Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn Onnen ac Ysgol Gynradd Gymraeg y Fenni) er mwyn darparu cyfleoedd i blant chwarae trwy’r Gymraeg ar ôl i’r diwrnod ysgol dod i ben.

Mae’r Fenter hefyd yn ymdrechu i gefnogi gweithgareddau yn yr Ysgolion megis projectau celf, clybiau Ukelele a chlybiau Lego a Gemau fideo ac yn trefnu neu’n cyfrannu at foreau hwyl er mwyn i deuluoedd cael cyfle i gymdeithasu mewn awyrgylch Cymraeg.

Mae’r Fenter yn gweithio gyda’r ddwy Ysgol Uwchradd Gymraeg yn yr ardal sef Ysgol Gyfun Gymraeg Gwynllyw (Pontypŵl) ac Ysgol Gyfun Gymraeg Gwent Is-coed (Casnewydd) ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yng Ngwynllyw gan gynnwys Clwb Flogio, gweithgareddau Fforwm Iaith a Clwb Brwydr y Bandiau. Cefnogodd y Fenter prosiect Sioe Gerdd Gwynllyw a arweiniodd at yr Ysgol yn llwyfannu’r sioe ‘Dal Sownd’ (addasiad o Hairspray) yn Theatr Congress, Cwmbran. Mae’r Fenter wedi cefnogi gwaith Menter Casnewydd gyda Fforwm Iaith Gwent Is-coed trwy gynnal sesiynau gemau fideo, cwisiau a gweithgareddau eraill.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd