Menter Iath Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  • Parti Bryn Onnen
  • Clwb Carco Y Fenni
  • Clwb Carco Y Fenni

Mae’r Fenter wedi datblygu cysylltiadau agos gydag Ysgolion Cynradd Cymraeg ein hardal. Mae’r Fenter yn cynnal dau Glwb Carco (Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Gymraeg y Fenni) er mwyn darparu cyfleoedd i blant chwarae trwy’r Gymraeg ar ôl i’r diwrnod ysgol dod i ben.

Mae’r Fenter hefyd yn ymdrechu i gefnogi gweithgareddau yn yr Ysgolion megis projectau celf, clybiau Ukelele a chlybiau Lego a Gemau fideo ac yn trefnu neu’n cyfrannu at foreau hwyl er mwyn i deuluoedd cael cyfle i gymdeithasu mewn awyrgylch Cymraeg.

Mae’r Fenter hefyd yn gweithio gyda’r ddwy Ysgol Uwchradd Gymraeg yn yr ardal sef Ysgol Gyfun Gwynllyw (Pontypwl) ac Ysgol Gwent Is-coed (Casnewydd) ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yng Ngwynllyw gan gynnwys Clwb Flogio, gweithgareddau Fforwm Iaith a Clwb Brwydr y Bandiau. Cefnogodd y Fenter prosiect Sioe Gerdd Gwynllyw a arweiniodd at yr Ysgol yn llwyfannu’r sioe ‘Dal Sownd’ (addasiad o Hairspray) yn Theatr Congress, Cwmbran. Mae’r Fenter wedi cefnogi gwaith Fenter Casnewydd gyda Fforwm Iaith Gwent Is-coed trwy cynnal sesiynau gemau fideo, cwisiau a gweithgareddau eraill.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd