Menter Iath Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Datblygwyd cysylltiadau gydag Ysgolion Cyfrwng Saesneg ein hardal dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn cefnogi deheuad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r nifer o ddisgyblion sy’n datblygu sgiliau Cymraeg da. At hynny cefnogwyd prosiect Siarter Iaith Ysgol Overmonnow (Trefynwy) ac Eisteddfod Cylch Ysgolion Trefynwy. Cynhaliwyd gweithgareddau crefft a gwahoddwyd ysgolion i ddigwyddiadau megis ein dathliad Nadolig ym Mhwll Mawr, Blaenafon.

Mae’r Fenter wedi datblygu cynlluniau i gynnal gweithgareddau gydag Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Saesneg yr ardal a bydd rhain yn cael eu gweithredu dros y flwyddyn nesaf. Cefnogwyd eisioes digwyddiad Cymraeg Ysgol Brenin Harri’r VIIIfed yn y Fenni (gweithdy cerddorol gyda Mr Phormula a Danielle Lewis) a sesiynnau ymwybyddiaeth yn Ysgol Cil-y-Coed a Choleg Gwent.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd