Croeso i'r wefan


Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru.

Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Amdanom

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy


Yn hybu a hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn y tair sir.

Cymdeithasol

Dilynwch ni ar ein Cyfryngau Cymdeithasol

Clybiau Carco

Clybiau Carco yn Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Ein Clybiau Carco