Clybiau Carco

Cartref > Clybiau Carco

CLWB CARCO YSGOL GYNRADD GYMRAEG BRYN ONNEN

AELODAU STAFF

Rebecca Williams

Jen George

Elinor Stephens

Millie Smith

Mae Clwb Carco Bryn Onnen yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol.

Rhaid cofrestru pob plentyn sy’n mynychu’r clwb cyn dechrau.

Manylion y Clwb

Amser: 3.25-5.20yp yn ystod tymor ysgol

Dyddiau: Dydd Llun – Dydd Gwener

Prȋs: £6.50 bob sesiwn. (Rhaid talu ymlaen llaw trwy BACS bydd anfoneb yn cael ei yrru bob tymor)

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â: jo@menterbgtm.cymru

Neu ffoniwch: 01495 755861


CLWB CARCO YSGOL Y FENNI

AELODAU STAFF

Sarah Pitt

Sharon Evers

Adele Jones

Fiona Berry

Mae Clwb Carco’r Fenni yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol.

Rhaid cofrestru pob plentyn sy’n mynychu’r clwb cyn dechrau.

Manylion y Clwb

Amser: 3.10-5.05yp yn ystod tymor ysgol

Dyddiau: Dydd Llun – Dydd Iau

Prȋs: £6.50 bob sesiwn. (Rhaid talu ymlaen llaw trwy BACS, anfoneeb yn cael ei ddanfon bob tymor)

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â: jo@menterbgtm.cymru

Neu ffoniwch: 01495 755861